Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Štúdia „Vplyv duševného vlastníctva na vývoj priemyselnej 3D tlače“

Európska komisia zverejnila závery štúdie o vplyve duševného vlastníctva na vývoj priemyselnej 3D tlače.

Štúdiu pripravila Univerzita Bournemouth a Technopolis, ktorej cieľom bolo analyzovať, či súčasný právny rámec duševného vlastníctva EÚ prináša ochranu držiteľom práv DV. Štúdia identifikovala problémy, ktoré predstavuje 3D tlač a navrhla odporúčania na ich riešenie.

Štúdia pozostáva z právnej analýzy týkajúcej sa všetkých práv duševného vlastníctva, zameriava sa na mapovanie v siedmych sektoroch (t. j. odvetvia zdravotníctva, letectva, automobilového priemyslu, spotrebného tovaru / elektroniky, energetiky, priemyselných zariadení a nástrojov a stavebníctva).

Táto správa identifikuje príslušné aspekty DV podľa rôznych prvkov v procese 3D tlače, t.j. navrhovanie súboru CAD, distribúciu tlačeného tovaru a nakoniec jeho licencovanie.

Dátum článku: 24.4.2020

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky