Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Štúdia OHIM-u - Občania Európy a duševné vlastníctvo: vnímanie, povedomie a konanie

V minulosti duševné vlastníctvo a jeho význam neboli v pozornosti občanov Európskej únie v takej miere, ako je to dnes. Práva duševného vlastníctva sa vzťahujú takmer na všetko, od potravín až po oblečenie. A v dôsledku rýchlo rozvíjajúcich sa digitálnych a online technológií sme k duševnému vlastníctvu čoraz bližšie. 

    Občania Európy a duševné vlastníctvo je prvou štúdiou svojho druhu v EÚ. Komplexne posudzuje, ako občania vnímajú práva duševného vlastníctva (DV) a ich porušovanie, a to tak z kvalitatívneho, ako aj z kvantitatívneho hľadiska. 

    Štúdia vychádza z prieskumu, ktorého sa zúčastnilo 26 500 občanov EÚ vo veku 15 rokov a viac. Cieľom bolo získať nezávislé a spoľahlivé údaje, ktoré budú slúžiť ako základ pre budúce opatrenia a smerovanie politiky v oblasti DV.

    Prieskum ukázal, že európski občania si DV cenia a uznávajú jeho prínos pre sociálny a ekonomický rozvoj. Ale na individuálnej úrovni sú ochotní v niektorých prípadoch v určitej miere porušovanie práv DV tolerovať.

  • 96% Európanov sa domnieva , že DV je dôležité, pretože podporuje inovácie a kreativitu tým , že vynálezcovia, tvorcovia a umelci dostávajú za prácu odmenu;
  • 86% súhlasí s tým, že ochrana DV prispieva k zlepšeniu kvality produktov a služieb;
  • 69% opýtaných uznáva DV, pretože sa domnieva, že prispieva k vytváraniu nových pracovných miest a hospodárskeho rozvoja.
  • výsledkom prieskumu je, že väčšina respondentov nesúhlasí s porušovaním práv DV.
V prieskume sa však objavili aj opačné názory:
  • 34% Európanov si myslí, že nákupom falšovaného tovaru je možné ušetriť peniaze;
  • 38% hovorí, že nákup falzifikátov možno odôvodniť ako protest proti trhovo orientovanej ekonomike;
  • 22% oslovených si myslí, že je sťahovanie hudby/filmov prijateľné, ak neexistuje legálna alternatíva;
  • 42% Európanov považuje falšovanie tovaru za prijateľné v prípade osobného využitia.

 

Štúdia v PDF formáte (.pdf, 158 kB)

Tlačová správa (.pdf, 367 kB)

Ilustračný banner k štúdii

Dátum článku: 28.11.2013

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky