Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Strojový preklad textu dokumentov z oblasti patentov

Ďalší z projektov bilaterálnej spolupráce medzi Úradom priemyselného vlastníctva SR a Európskym patentovým úradom (EPÚ) je zameraný na preklady patentových dokumentov.

European Languages Translation Service for Patents (ang. skratka ELTS) je projekt, v rámci ktorého ÚPV SR dodaním preložených patentových dokumentov napĺňa jazykový korpus potrebný na realizáciu strojového prekladu v službe Patent translate.

ÚPV SR v záujme čo najadekvátnejších výsledkov prekladu odoslal v roku 2011 do EPÚ balík dát spätne od roku 1993. V súčasnosti sú preklady vo formáte pdf realizované pravidelne, s mesačnou periodicitou.

V súlade s časovým plánom projektu, úrad v roku 2013 očakáva skúšobnú dávku preložených textov s cieľom skontrolovať kvalitu prekladu. Zaradenie slovenského jazyka do Patent Translate sa očakáva v závere roka 2014.

Aktuálne služba Patent Translate umožňuje preklad textu dokumentu v štrnástich európskych jazykoch a čínskom jazyku, dostupná je cez Espacenet alebo Európsky publikačný server.

Dátum článku: 13.3.2013

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky