Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Stretnutie s predstaviteľmi Slovenskej komory patentových zástupcov

Členovia vedenia Úradu priemyselného vlastníctva SR na čele s predsedom Ľubošom Knothom sa dnes v Banskej Bystrici stretli s predstaviteľmi Slovenskej komory patentových zástupcov (SKPZ), ktorých viedol predseda SKPZ Vladimír Neuschl. Tradičné pracovné stretnutie sa opäť uskutočnilo presne po roku a boli na ňom otvorené viaceré témy spoločného záujmu.

   ÚPV SR predstavil aktuálny stav a očakávaný priebeh realizácie projektu Elektronické služby Úradu priemyselného vlastníctva SR, na ktorom z používateľského hľadiska participujú aj nominovaní zástupcovia SKPZ. Tí budú včas informovaní o spustení pilotnej prevádzky vyvíjaného informačného systému (máj 2015) a budú môcť požiadať o zriadenie ďalších on-line testovacích účtov podľa potreby SKPZ. Zároveň budú mať zástupcovia SKPZ možnosť pripomienkovať aj návrh všeobecných podmienok používania elektronických služieb ÚPV SR.
   V súvislosti s priemyselnoprávnymi témami sa obe strany dohodli na doplnení príslušných metodík konania z hľadiska presnejšieho a transparentnejšieho výkladu a aplikácie zákonných ustanovení o koncentrácii konania.
   Veľmi dobre bola zhodnotená vzájomná súčinnosť medzi ÚPV SR a SKPZ v oblasti boja proti tzv. klamlivým faktúram zasielaným rôznymi subjektmi prihlasovateľom a majiteľom práv. ÚPV SR informoval v tejto súvislosti o nadviazaní spolupráce aj so Slovenskou obchodnou inšpekciou (SOI) a Úradom priemyselného vlastníctva Českej republiky (ÚPV ČR).
   Vzájomná výmena názorov na aktuálne témy prebiehala v korektnom duchu a boli vysvetlené aj niektoré prípady neadekvátnej komunikácie medzi patentovými zástupcami a pracovníkmi ÚPV SR.

   Obe strany sa zhodli na potrebe pokračovania dobrej spolupráce v záujme neustáleho zlepšovania podmienok ochrany priemyselného vlastníctva na Slovensku.

Dátum článku: 16.4.2015

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky