Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Stretnutie s najvyššou predstaviteľkou Amerického patentového a známkového úradu

Dňa 26. septembra 2013 sa v rámci zasadnutia VZ WIPO uskutočnilo v Ženeve rokovanie medzi predsedom ÚPV SR Ľ. Knothom a najvyššou predstaviteľkou USPTO Terezou Stanek Rea. Rokovanie sa týkalo možnosti vzájomnej spolupráce, najmä v oblasti patentov, napr. pri motivácii podnikateľských subjektov využívať patentovú ochranu, pri využívaní možností Patent Prosecution Highway, hľadaní vzájomných inšpirácií na zlepšovanie podnikateľského prostredia, zlepšení administratívneho konania o patentoch a pod. Diskutovalo sa aj o vzdelávaní v oblasti duševného vlastníctva na všetkých stupňoch škôl (ktoré v ostatnom čase ÚPV SR úspešne naštartoval), kde americká strana ponúkla aktívnu spoluprácu pri vytváraní stratégií a šírení informácií zameraných na mládež. Na záver stretnutia predseda ÚPV SR pozval pani Terezu Stanek Rea na oficiálnu návštevu ÚPV SR.

Dátum článku: 27.9.2013

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky