Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Stretnutie s ministrom školstva

Dňa 7. júna 2016 prijal Ľuboša Knotha, predsedu Úradu priemyselného vlastníctva SR, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan.

Hlavnou témou stretnutia, ktorého iniciátorom bolo ÚPV SR, bola spolupráca na príprave Národnej stratégie v oblasti duševného vlastníctva, ktorá je jednou z úloh vyplývajúcich z programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020. V tejto súvislosti pokladá ÚPV SR za významný pilier rozšírenie vyučovania duševného vlastníctva na všetkých stupňoch škôl.

Stretnutie sa uskutočnilo v konštruktívnom duchu, keď minister Peter Plavčan privítal aktivitu ÚPV SR a požiadal predsedu Ľuboša Knotha o zaslanie podrobnejších návrhov súvisiacich s rozvojom vzdelávania v oblasti duševného vlastníctva.

Veríme, že doterajšia výborná spolupráca s MŠVVaŠ SR bude pokračovať.

Správa o stretnutí na webe Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: https://www.minedu.sk/vzdelavanie-v-oblasti-ochrany-dusevneho-vlastnictva-je-dolezite/

Fotografia k článku:

Fotografia k článku

Dátum článku: 8.6.2016

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky