Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Stretnutie s ministrom hospodárstva

Na základe vzájomného pozvania sa 7. septembra v Bratislave stretol predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR Ľuboš Knoth s ministrom hospodárstva Vazilom Hudákom. Hlavnými témami stretnutia boli národné a medzinárodné príležitosti na vzájomnú spoluprácu oboch rezortov.

Ľ. Knoth v úvode stručne predstavil úrad, jeho činnosť a možnosti rozvoja. Osobitne vyzdvihol vysokú odbornosť a profesionálne skúsenosti pracovníkov úradu, najmä patentových a známkových expertov. Práve personálne kapacity úradu by mali byť – spolu s ostatnými patentovými úradmi krajín Vyšehradskej skupiny – vhodne využité aj pre činnosť Vyšehradského patentového inštitútu (VPI), ktorá by mala začať od júla 2016. Ľ. Knoth sa v tejto súvislosti poďakoval V. Hudákovi za výbornú spoluprácu a podporu v priebehu prípravy, podpisu a ratifikácie Dohody o Vyšehradskom patentovom inštitúte.

Obaja partneri diskutovali aj o ďalšej významnej medzinárodnej zmluve, ktorou je Dohoda o Jednotnom patentovom súde. Zhodli sa, že Slovenská republika by nemala byť v prvom kole ratifikácii potrebných pre vstúpenie Dohody do platnosti, ktoré sa očakáva od 1. januára 2017.

Ľ. Knoth informoval V. Hudáka aj o pripravovanom národnom projekte „Zvýšenie využívania ochrany práv duševného vlastníctva“ v rámci Operačného programu „Výskum a inovácie“, na ktorom sa má podieľať úrad spolu so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA). V tejto súvislosti minister hospodárstva dal do pozornosti aj novovytvorenú sekciu (Sekcia inovácii a podnikateľského prostredia), ktorá by mohla napomôcť optimálnemu nastaveniu aktivít národného programu.

Stretnutie sa nieslo v otvorenom a partnerskom duchu. Ľ. Knoth: „Pán minister prejavil živý záujem o viaceré témy a konkrétne iniciatívy úradu v oblasti ochrany priemyselného vlastníctva, ktoré by mohli prispieť k rozvoju podnikateľského prostredia na Slovensku“.

Banner s logami Ministerstva hospodárstva a ÚPV SR

Dátum článku: 8.9.2015

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky