Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Stretnutie predstaviteľov ÚPV SR a SKPZ

Predstavitelia Úradu priemyselného vlastníctva SR na čele s Ľubošom Knothom sa dnes v Banskej Bystrici stretli s predstaviteľmi Slovenskej komory patentových zástupcov (SKPZ). Pracovné stretnutie sa uskutočnilo v nadväznosti na výročnú konferenciu SKPZ, ktorá sa konala 21. marca a jej súčasťou bola aj voľba nového vedenia komory, jej predsedom sa opäť stal Vladimír Neuschl.

Obidve strany diskutovali o aktuálnych otázkach spolupráce i niektorých problematických oblastiach tak z hľadiska ÚPV SR, ako aj patentových zástupcov. Ide napríklad o potrebu skracovania doby konania o prihláškach jednotlivých predmetov priemyselných práv. Zúčastnení sa zaviazali postupne odstraňovať administratívne prekážky, ktoré často zbytočne predlžujú konanie o prihláškach.

Spolupráca sa bude týkať aj nových elektronických služieb úradu. SKPZ dostala možnosť participovať na ich vývoji. V tejto súvislosti ÚPV SR predstavil okrem iného aj prototyp inovovanej služby Webregistre – databáz úradu dostupných na internete, ktorý mal u hostí pozitívny ohlas.

Predstavitelia ÚPV SR súhlasili s návrhom SKPZ spoločne efektívnejšie využívať mediálny a propagačný priestor vrátane svojich webových sídiel. Obidve strany sa tiež dohodli, že na rôznych seminároch a vzdelávacích akciách zameraných na prezentáciu služby ÚPV SR – prediagnostiky priemyselných práv – bude mať svoje zastúpenie aj SKPZ, a tak sa viac zviditeľní medzi súčasnými i potenciálnymi klientmi.

– Pracovné stretnutie bolo veľmi užitočné a diskusia konštruktívna, – vyjadril sa V. Neuschl.Prerokovali sme aj špecifické témy, resp. problémy, ktorých riešenie určite pomôže jednak konaniu o prihláškach predmetov priemyselných práv, ale aj práci patentových zástupcov.

L. Knoth: – Týmto stretnutím sme otvorili novú etapu intenzívnejšej spolupráce v záujme zefektívnenia systému ochrany duševného vlastníctva. Sme takpovediac na jednej lodi, sme partnermi. Vítam vzájomnú snahu podieľať sa na krokoch smerujúcich k výsledkom, ktoré v konečnom dôsledku pomôžu používateľom nášho systému, našim klientom.

Dátum článku: 16.4.2014

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky