Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Stretnutie predstaviteľov ÚPV a SKPZ

Dnes sa v sídle ÚPV SR v Banskej Bystrici uskutočnilo stretnutie predstaviteľov Úradu priemyselného vlastníctva SR na čele s predsedom Ľubošom Knothom a Slovenskej komory patentových zástupcov (SKPZ) na čele s podpredsedom komory Martinom Žovicom.

Stretnutie, ktoré už má niekoľkoročnú tradíciu, sa uskutočnilo opäť po roku a boli na ňom prerokované viaceré témy spoločného záujmu.

ÚPV SR informoval zástupcov SKPZ o aktuálnom stave projektu ES ÚPV a zároveň prebehla diskusia o niektorých funkcionalitách portálu UPVS. Zástupcovia SKPZ poskytli úradu praktický pohľad na podávanie cez UPVS takpovediac z opačnej strany.  

Na stretnutí zarezonovala aj téma týkajúca sa legislatívnych zmien, ktoré pripravuje ÚPV SR v roku 2016 – konkrétne novela patentového zákona.

Diskusia prebehla, tak ako vždy, v konštruktívnom duchu a všetci zúčastnení sa zhodli na tom, že v dobre rozbehnutej korektnej spolupráci majú záujem pokračovať aj v budúcnosti.

Dátum článku: 5.4.2016

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky