Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Spustenie projektu TMview – bezplatný prístup k viac ako 5 miliónom ochranných známok

TMview (www.tmview.europa.eu) je vyhľadávacia databáza na internete, prostredníctvom ktorej môžu užívatelia bezplatne prezerať údaje z registrov ochranných známok úradov pre ochranu duševného vlastníctva zapojených do projektu.

Tento on-line systém je dostupný užívateľom od 13. apríla 2010.

Vyhľadávanie ochranných známok prostredníctvom databázy TMview predstavuje pre majiteľov obchodných značiek jedno z možných riešení problému, s ktorým sa stretávajú: Ako zistiť, či totožná, prípadne podobná ochranná známka už existuje?

Doteraz bolo potrebné vyhľadávať jednotlivo vo viacerých databázach a používať rôzne jazyky a vyhľadávacie rozhrania na to, aby ste zistili, či je ochranná známka chránená v niektorej z krajín Európskej únie.

V prvej fáze TMview sprístupňuje databázu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM – Úrad pre registráciu ochranných známok a dizajnov v EÚ), Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) a úradov Veľkej Británie, Českej republiky, Talianska, Beneluxu, Portugalska a Dánska. Očakáva sa, že v priebehu roka 2010 sa do projektu začlenia databázy ďalších ôsmich úradov EÚ.

Databáza TMview sa neustále rozvíja a jej cieľom do budúcna je stať sa harmonizovanou platformou na vyhľadávanie údajov týkajúcich sa ochranných známok všetkých 27 členských štátov EÚ – spolu asi 8,5 milióna ochranných známok.

V priebehu tohto roka sa predpokladá rozšírenie TMview aj o údaje týkajúce sa slovenských ochranných známok.

Prepojenie na databázu TMview sa nachádza aj v časti Registre a databázy (Medzinárodné a EÚ databázy - Ochranné známky).

Dátum článku: 13.4.2010

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky