Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

SPRÁVY O STAVE PORUŠOVANIA PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

ilustračný obrázok

SPRÁVA O STAVE PORUŠOVANIA PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA ZA I. POLROK ROKA 2020

Už niekoľko rokov existujú dôkazy o tom, že trestná činnosť v oblasti duševného vlastníctva nie je bez obetí a túto skutočnosť potvrdzuje aj najnovšia správa, v ktorej sa poukazuje na niektoré z kľúčových výskumných aktivít, ktoré úrad EUIPO vykonáva prostredníctvom Európskeho strediska pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva (OBSERVATORY).

Môžete si prečítať celú správu v anglickom jazyku, ako aj jej zhrnutie v slovenskom jazyku.

Falšovaním vznikajú v EÚ straty na štátnych príjmoch vo výške 15 miliárd eur ročne.

TLAČOVÁ SPRÁVA


 

ilustračný obrázokTRESTNÁ ČINNOSŤ V OBLASTI DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA A JEJ PREPOJENIE S INOU ZÁVAŽNOU TRESTNOU ČINNOSŤOU

Nová spoločná správa EUIPO a Europolu dokazuje, že zločiny v oblasti duševného vlastníctva podporujú činnosť organizovaných zločineckých gangov a že falšovaný tovar je útokom na spoločnosť, ktorý si vyžaduje medzinárodnú reakciu. Poukazuje na prepojenie medzi trestnými činmi v oblasti duševného vlastníctva a inými typmi závažných trestných činov a zdôrazňuje prepojenie medzi aktérmi páchajúcimi tieto trestné činy. Prípadové štúdie uvedené v správe ilustrujú, ako súvisí so zločinom v oblasti duševného vlastníctva celý rad rôznych trestných činov vrátane farmaceutického zločinu, obchodovania s drogami, zabitia, nezákonného držania zbraní, nútenej práce, potravinových podvodov, podvodov so spotrebnými daňami, podvodov s DPH, korupcie a prania špinavých peňazí.


Môžete si prečítať celú správu v anglickom jazyku a jej zhrnutie v slovenskom jazyku, ako aj ďalšie publikácie Európskeho strediska pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva.

Dátum článku: 16.6.2020

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky