PatentyNiečo iné

Lorem ipsum Právne predpisy SR Lorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsum

Najnovšie aktuality

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) prostredníctvom Európskeho strediska pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva zverejnil správu o stave porušovania práv duševného vlastníctva na rok 2019. V správe sa pozornosť venuje predovšetkým dôkazom o ekonomickej hodnote práv duševného vlastníctva v ekonomike EÚ, miere využitia tejto hodnoty, mechanizmom jej narúšania a opatreniam, ktoré boli prijaté ako odpoveď na tieto problémy.

Hospodárske škody spôsobené falšovaním v 11 odvetviach nájdete v súbore Infographics_Slovakia.pdf (.pdf, 269 kB).

Tlačová správa (.pdf, 382 kB)