Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

SPRÁVA O PRESADZOVANÍ PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA V EÚ

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) vyvinul v roku 2012 Spravodajský podporný nástroj na boj proti falšovaniu (ACIST). Po tom, ako bol úrad v roku 2013 poverený úlohou Európskeho strediska pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva (Observatory), EUIPO sprístupnil databázu ACIST všetkým orgánom presadzovania práva v každom členskom štáte EÚ, čím vznikla tzv. komunita ACIST.

V databáze, ktorá je od júna 2019 súčasťou portálu IP Enforcement Portal, sa zhromažďujú štatistické údaje o zaistených tovaroch podozrivých z porušovania práv duševného vlastníctva a spracúvajú sa do harmonizovaného formátu, aby boli porovnateľné a agregované.

Správa za roky 2013 – 2017 o presadzovaní práv duševného vlastníctva v EÚ predstavuje výsledky z hraníc EÚ a z členských štátov; je to prvá spoločná analýza dvoch zdrojov údajov, a to zo zaistení na hraniciach EÚ a na vnútroštátnych trhoch.

Prvé vydanie o zaisteniach falšovaného a pirátskeho tovaru sa má pravidelne aktualizovať a zverejňovať. Správu vypracoval úrad EUIPO na základe analýzy údajov o zaisteniach na hraniciach EÚ, ktoré oznámili a zverejnili colné orgány na portáli IP Enforcement Portal prostredníctvom GR TAXUD, ako aj o zaisteniach na vnútroštátnych trhoch 24 z 28 členských štátov oznámených tamojšími orgánmi presadzovania práva.

Predmetom správy je informovať orgány presadzovania práva a tvorcov politík o trendoch a odhadoch o zaistených falšovaných a pirátskych tovaroch a budovať dôkazovú základňu pre budúce politiky a priority.

Dátum článku: 27.9.2019

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky