Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Správa Európskej komisie o uplatňovaní nariadenia č. 608/2013

Správa Európskej komisie o uplatňovaní nariadenia č. 608/2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi na hraniciach


Európska komisia prijala dňa 15. mája 2017 správu, ktorá hodnotí uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 z 12. júna 2013 o presadzovaní práv duševného vlastnictva colnými orgánmi. Správa, ktorá bola predložená Európskemu parlamentu a Rade, informuje o uplatňovaní nariadenia č. 608/2013 členskými štátmi počas trojročného obdobia - od 1. januára 2014 do decembra 2016.

Originál správy v PDF: Správa Európskej komisie o uplatňovaní nariadenia č. 608/2013

Dátum článku: 7.6.2017

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky