Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Spolupráca úradov Vyšehradskej skupiny s Japonským patentovým úradom

Dňa 23. septembra 2014 sa v Ženeve uskutočnilo rokovanie delegácií krajín Vyšehradskej skupiny (V4) s vedúcimi predstaviteľmi Japonského patentového úradu (JPO) na čele s komisárom Hitoshi Ito. Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) reprezentoval predseda Ľuboš Knoth. Delegáciu Českej republiky viedol Josef Kratochvíl, predseda Úradu priemyselného vlastníctva ČR (ÚPV ČR), maďarskú delegáciu Miklós Bendzsel, predseda Maďarského úradu duševného vlastníctva (HIPO), a poľskú delegáciu viedla Alicja Adamczak, predsedníčka Poľského patentového úradu (UPRP).

V rámci diskusie Ľuboš Knoth zdôraznil význam a potenciál rozvíjajúcej sa spolupráce v oblasti medzinárodnej patentovej ochrany, vzájomného zdieľania dobrej praxe, výmeny skúsenosti a expertov a v neposlednom rade aj v súvislosti so zvyšovaním povedomia o duševnom vlastníctve a vzdelávaním mládeže. Bola tiež spomenutá dôležitosť tzv. Patent Prosecution Highway (PPH) a patentovej harmonizácie, procesnej aj hmotnoprávnej, čo sú témy, kde má JPO postavenie globálneho lídra.

Uvedená spolupráca krajín V4 s JPO potvrdzuje medzinárodnú podporu iniciatívy krajín V4 smerujúcu k vytvoreniu Vyšehradského patentového inštitútu, ktorý by mal vykonávať služby medzinárodného rešeršného orgánu (ISA) a medzinárodného orgánu pre predbežný prieskum (IPEA) podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT).

Na záver rokovania vedúci delegácií podpísali Memorandum o spolupráci, ktorého prílohou je plán pracovných aktivít. Memorandum nadobúda účinnosť 1. apríla 2015 s platnosťou na 3 roky s možnosťou ďalšieho predlžovania.

Podpis memoranda o spolupráci

Dátum článku: 25.9.2014

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky