Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Spolupráca ÚPV SR a SIEA

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR Ľuboš Knoth sa dnes v Banskej Bystrici stretol s generálnou riaditeľkou Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) Svetlanou Gavorovou. Predmetom ich rokovania bol rozvoj vzájomnej spolupráce oboch inštitúcií so zameraním na aktivity v oblasti ochrany práv priemyselného vlastníctva a zvyšovania celkového povedomia spoločnosti o priemyselnom vlastníctve a možnostiach jeho efektívnej ochrany. Obe strany sa zhodli, že zvýšenú pozornosť je potrebné venovať najmä malým a stredným podnikateľom, ako aj mládeži už v základných a stredných školách.

   ÚPV SR a SIEA prejavili záujem spolupracovať najmä pri poskytovaní konzultácií, odborného poradenstva a vzdelávania pre podnikateľov a širokú verejnosť v oblasti ochrany práv priemyselného vlastníctva. Majú tiež zámer spoločne vytvoriť jednotný interaktívny portál. Dôležitou súčasťou spoločných aktivít bude aj informačná a mediálna kampaň zameraná na efektívne zvyšovanie spoločenského povedomia o význame ochrany práv priemyselného vlastníctva.

   S cieľom naplniť tieto ambiciózne zámery budú ÚPV SR a SIEA v rámci partnerskej spolupráce realizovať národný projekt Zvýšenie využívania ochrany práv duševného vlastníctva ako systémové opatrenie v rámci Operačného programu Výskum a inovácie.

   Pri príležitosti historicky prvého stretnutia najvyšších predstaviteľov ÚPV SR a SIEA bola uzatvorená aj Rámcová zmluva o spolupráci do roku 2020.

 

Fotogaléria:

Fotogaléria
Svetlana Gavorová - generálna riaditeľka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry

Fotogaléria
Ľuboš Knoth - predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR

Fotogaléria

Dátum článku: 6.3.2015

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky