Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

SPOLOČNÉ OZNÁMENIE O VYJADRENÍ NOVÝCH DRUHOV OCHRANNÝCH ZNÁMOK - AKTUALIZÁCIA

V roku 2017 vypracovali EUIPO a úrady priemyselného vlastníctva členských štátov EÚ, s cieľom podporiť proces transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok a posilniť jej harmonizačný vplyv, dokument Spoločné oznámenie o nových druhoch ochranných známok.

Cieľom spoločného oznámenia bolo poskytnúť súhrnné informácie o druhoch ochranných známok, ich definíciách a možných spôsoboch ich vyjadrenia, resp. o transpozičných zámeroch jednotlivých členských štátov EÚ v tejto oblasti. Prinášame aktualizované znenie spoločného oznámenia, ktoré opisuje súčasnú situáciu v členských štátoch EÚ.

Nové druhy ochranných známok, ktorých sa spoločné oznámenie týka, by mali byť na národných úrovniach členských štátov EÚ dostupné od 14. januára 2019.


Prílohy:

Spoločné oznámenie o vyjadrení nových druhov ochranných známok

Prehľad akceptovaných elektronických formátov

Dátum článku: 5.12.2018

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky