Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Spoločné oznámenie o vyjadrení nových druhov ochranných známok

S cieľom podporiť proces transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok a posilniť jej harmonizačný vplyv EUIPO a úrady priemyselného vlastníctva členských štátov EÚ vypracovali dokument poskytujúci súhrnné informácie o druhoch ochranných známok, ich definíciách a možných spôsoboch ich vyjadrenia.

Harmonizovaná a jednotná implementácia relevantných ustanovení smernice (EÚ) 2015/2436 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke EÚ týkajúcich sa druhov ochranných známok, ich definícií a možných spôsobov ich vyjadrenia prispeje k zlepšeniu právnej istoty, predvídateľnosti a dostupnosti pre používateľov v celej európskej sieti duševného vlastníctva.

Nové druhy ochranných známok, ktorých sa spoločné oznámenie týka, budú na národnej úrovni dostupné až po transpozícii smernice (EÚ) 2015/2436 do vnútroštátneho práva ochranných známok (s predpokladaným termínom účinnosti január 2019).

Prílohy:

Spoločné oznámenie o vyjadrení nových druhov ochranných známok (.pdf, 355 kB)

Prehľad akceptovaných elektronických formátov (.pdf, 45 kB)

Dátum článku: 5.12.2017

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky