Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Spoločné oznámenie o spoločnom postupe týkajúcom sa grafických vyobrazení dizajnov

Úrady priemyselného vlastníctva v rámci Európskej siete ochranných známok a dizajnov naďalej pokračujú v spolupráci na Konvergentnom programe. Teraz sa dohodli na prvom spoločnom postupe v oblasti dizajnov s cieľom poskytnúť usmernenia pre postupy prieskumu o tom, ako používať vhodné disclaimery, typy pohľadov a ako vyobrazovať dizajny na neutrálnom pozadí. Okrem toho spoločný postup obsahuje aj prehľad kvalitatívnych noriem úradov týkajúcich sa prihlášok dizajnov doručovaných elektronicky a v papierovej forme. Zásady spoločného postupu sú podrobne vysvetlené v dokumente, ktorý je prílohou Spoločného oznámenia o spoločnom postupe týkajúcom sa grafických vyobrazení dizajnov.

Keďže dosah spoločného postupu na doterajšiu prax slovenského úradu je minimálny, úrad pristúpil k okamžitej implementácii spoločného postupu, tzn. spoločný postup nadobúda účinnosť v Slovenskej republike dňom 15.4.2016.

Podrobnejšie informácie o implementácii spoločného postupu sú obsiahnuté v Spoločnom oznámení o spoločnom postupe týkajúcom sa grafických vyobrazení dizajnov (.pdf, 2,96 MB)

Časté otázky o spoločnom postupe CP6. Grafické vyobrazenia dizajnov (.pdf, 731 kB)

Dátum článku: 14.4.2016

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky