Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

SPOLOČNÉ OZNÁMENIE O SPOLOČNOM POSTUPE - POUŽÍVANIE OCHRANNEJ ZNÁMKY V INEJ AKO ZAPÍSANEJ PODOBE

   S potešením oznamujeme, že Úrad priemyselného vlastníctva SR spolu s úradmi pre ochranu duševného vlastníctva z Európskej siete ochranných známok a dizajnov (EUIPN) v rámci konvergentného programu ukončili projekt a dohodli sa na ďalšom spoločnom postupe týkajúcom sa používania ochranných známok v inej ako zapísanej podobe.    Cieľom projektu bolo určiť všeobecné zásady na posúdenie toho, kedy používanie ochrannej známky v inej ako zapísanej podobe mení jej rozlišovaciu spôsobilosť a poskytnúť v tejto súvislosti usmernenie, ako aj zvýšiť transparentnosť, právnu istotu a predvídateľnosť v prospech prieskumových pracovníkov, ako aj používateľov.    Chceme zdôrazniť, že k zásadným zmenám v praxi úradu nedošlo, úrad sa týmito princípmi riadil aj doteraz.

Spoločné oznámenie - používanie ochranných známok v inej ako zapísanej podobe - slovenská verzia dokumentu (.pdf, 1,8 MB)

   Všetky dokumenty v rámci konvergentného programu nájdete na našej webovej stránke: https://www.indprop.gov.sk/?partneri-uradu

Dátum článku: 15.10.2020

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky