Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

SPOLOČNÉ OZNÁMENIE – NOVÉ DRUHY OCHRANNÝCH ZNÁMOK: PRESKÚMANIE FORMÁLNYCH POŽIADAVIEK A DÔVODOV ODMIETNUTIA

SPOLOČNÉ OZNÁMENIE – NOVÉ DRUHY OCHRANNÝCH ZNÁMOK: PRESKÚMANIE FORMÁLNYCH POŽIADAVIEK A DÔVODOV ODMIETNUTIA

Úrad priemyselného vlastníctva SR spolu s úradmi pre duševné vlastníctvo v rámci siete Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPN) naďalej spolupracujú v kontexte zbližovania postupov v oblasti ochranných známok a dizajnov. Dohodli sa na ďalšom dokumente o spoločnom postupe v oblasti ochranných známok s cieľom poskytnúť usmernenie pri preskúmaní formálnych požiadaviek a dôvodov odmietnutia a/alebo vyhlásenia neplatnosti nových druhov ochranných známok, konkrétne zvukových, pohybových, multimediálnych a holografických ochranných známok a nových spôsobov ich vyjadrenia.
Spoločný postup sa uverejňuje prostredníctvom spoločného oznámenia s cieľom zvýšiť transparentnosť, právnu istotu a predvídateľnosť v záujme prieskumových pracovníkov, ako aj používateľov.

Spoločné oznámenie – nové druhy ochranných známok: preskúmanie formálnych požiadaviek a dôvodov odmietnutia – slovenská verzia dokumentu (.pdf, 2,34 MB)

Časté otázky o spoločnom postupe CP 11 pri nových druhoch ochranných známok: preskúmanie formálnych požiadaviek a dôvodov odmietnutia (.pdf, 702 kB)

Všetky spoločné oznámenia Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) v rámci konvergentného programu pre ochranné známky nájdete na našej webovej stránke:
https://www.indprop.gov.sk/?spolocne-oznamenia-euipo

Dátum článku: 14.4.2021

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky