Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

SPOLOČNÉ OZNÁMENIE – DÔKAZY V ODVOLACOM KONANÍ VO VECIACH OCHRANNÝCH ZNÁMOK: PODÁVANIE, ŠTRUKTÚRA A PREDKLADANIE DÔKAZOV A ZAOBCHÁDZANIE S DÔVERNÝMI DÔKAZMI

Úrad priemyselného vlastníctva SR spolu s úradmi pre duševné vlastníctvo v rámci siete Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPN) naďalej spolupracujú v kontexte zbližovania postupov v oblasti ochranných známok a dizajnov. Dohodli sa na ďalšom dokumente o spoločnom postupe/spoločných odporúčaniach, ktorý sa týka ochranných známok s cieľom poskytnúť všeobecné zásady týkajúce sa dôkazov v odvolacích konaniach vo veciach ochranných známok, najmä pokiaľ ide o ich druhy, prostriedky, zdroje a určenie príslušných dátumov, ako aj štruktúru, predkladanie a zaobchádzanie s dôvernými dôkazmi.

Dokument o spoločnom postupe/spoločných odporúčaniach sa uverejňuje formou tohto spoločného oznámenia s cieľom zvýšiť transparentnosť, právnu istotu a predvídateľnosť v prospech prieskumových pracovníkov, interných a externých odvolacích orgánov, ako aj používateľov.

Spoločné oznámenie – dôkazy v odvolacom konaní vo veciach ochranných známok – slovenská verzia dokumentu (.pdf, 1,58 MB)

Časté otázky o spoločnom postupe CP12 pri posudzovaní dôkazov v odvolacom konaní vo veciach ochranných známok: podávanie, štruktúra a predkladanie dôkazov a zaobchádzanie s dôvernými dôkazmi (.pdf, 635 kB)

Všetky spoločné oznámenia Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) v rámci konvergentného programu pre ochranné známky nájdete na našej webovej stránke: https://www.indprop.gov.sk/?spolocne-oznamenia-euipo

Dátum článku: 31.3.2021

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky