Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Smerovanie OHIM-u pod novým vedením
Kvety pre D. Kyliánovú

V španielskom Alicante sa 22. – 24. novembra 2010 konalo zasadanie Správnej rady a Rozpočtového výboru Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a dizajny) (OHIM). Rokovanie viedla podpredsedníčka správnej rady Darina Kyliánová, ktorá jeden a pol roka vykonáva aj predsednícku funkciu v správnej rade, keďže Portugalčan António Campinos mal výkon tejto funkcie pozastavený na vlastnú žiadosť, kandidoval na post prezidenta OHIM-u. Stal sa ním 1. októbra 2010 (päťročné funkčné obdobie) a na tohtoročnom novembrovom zasadaní sa v novej funkcii prvýkrát prihovoril zástupcom 27 členských štátov Európskej únie.

Fotografia zo zasadnutia Správnej Rady OHIM-u, ktorú viedla D. Kyliánová

A. Campinos okrem iného uviedol, že do konca februára 2011 vykonajú v OHIM-e audity jednotlivých činností s cieľom odhaliť rezervy, zlepšiť kvalitu, spoluprácu a transparentnosť činností v úrade. Odporúčania z auditov budú zapracované do návrhu strategického plánu OHIM-u na nasledujúcich 5 až 10 rokov. Návrh bude predložený na pripomienkovanie Európskej komisii, jednotlivým členským štátom, zamestnancom úradu i samotným používateľom systémov ochrannej známky Spoločenstva (CTM) a zapísaného dizajnu Spoločenstva (RCD).
Nový prezident informoval tiež o snahe OHIM-u zriadiť akadémiu na vzdelávacie účely. Mala by spolupracovať so Svetovou organizáciou duševného vlastníctva, Európskou patentovou organizáciou, národnými úradmi, univerzitami, zástupcami oprávnenými zastupovať svojich klientov pred OHIM-om a v neposlednom rade i so združeniami používateľov systémov CTM a RCD.
A. Campinos sa vo svojom prejave dotkol aj spolupráce OHIM-u a národných úradov. – Kooperačný fond nadobudne v roku 2011 ešte väčší význam ako doteraz a je potrebné vytvoriť v OHIM-e čo najlepšie podmienky pre úspech fondu.

Čo sa týka napríklad v súčasnosti vypracovávanej štúdie o fungovaní systému ochranných známok v Európe, A. Campinos povedal: – Určite by sme mali využiť príležitosť, ktorú v súčasnosti Komisia revíziou základného nariadenia o CTM ponúka a preskúmať všetky možnosti, ako zvýšiť kompetencie OHIM-u tak, aby sa posilnila úloha úradu v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva EÚ.

OHIM zohrá nemalú úlohu aj v súvislosti s aktivitami Európskeho strediska pre sledovanie falšovania a autorského pirátstva. – Myslím si, že OHIM skutočne môže významne prispieť ku konzistentnejšiemu presadzovaniu práv duševného vlastníctva v členských štátoch. Pýtam sa – sú systémy CTM a RCD efektívne pre ich používateľov, keď vymožiteľnosť práv je vecou každej krajiny a neexistujú v tomto smere harmonizované postupy? Preto je povinnosťou OHIM-u konať tak, aby celý systém fungoval lepšie. Pokračujú rokovania aj s Komisiou s cieľom určiť vklad úradu v rámci spoločných európskych aktivít na potláčanie falšovania a autorského pirátstva. V tejto súvislosti, v rámci rozpočtových opatrení na budúci rok, v OHIM-e vytvoríme 10 nových pracovných miest, ktoré by mali byť akousi pridanou hodnotou projektov Komisie.

Prejav A. Campinosa vyvolal u delegátov nemalú odozvu a väčšina členských štátov jeho plány podporila.
Na zasadnutí bol schválený rozpočet na budúci rok vo výške 387 382 043 eur. V porovnaní s rokom 2010 je vyšší o takmer 6 %.

Novým viceprezidentom OHIM-u sa od 1. decembra 2010 stal Belgičan Christian Archambeau (päťročné funkčné obdobie), ktorý predtým pôsobil v haagskej pobočke Európskeho patentového úradu ako generálny riaditeľ pre administratívu a ľudské zdroje.

Za nového predsedu Správnej rady OHIM-u zvolili delegáti podpredsedu Maďarského patentového úradu Mihálya Ficsora. Novej funkcie sa ujme l. januára 2011 a bude v nej pôsobiť tri roky.

Na záver sa prezident OHIM-u António Campinos a členovia správnej rady kyticami kvetov poďakovali D. Kyliánovej za vedenie rokovaní správnej rady v neľahkom období, keď sa rozhodovalo o výbere kandidátov na kľúčové posty v OHIM-e.

Fotografia zo zasadnutia Správnej Rady OHIM-u - poďakovanie D. Kyliánovej

Dátum článku: 10.12.2010

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky