Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Slovenský úrad zaviedol projekt Seniorita CF 1.1.4

Slovenská republika sa stala ôsmym úradom, ktorý implementoval projekt Seniorita. Pripojila sa tým k Bulharsku, Beneluxu, Slovinsku, Írsku, Maďarsku, Portugalsku a k Českej republike. Jedenásť národných úradov je pripravených implementovať projekt v roku 2012 a ostatné úrady prejavili záujem ho implementovať. Mať presné údaje o seniorite je dôležité pre majiteľov ochranných známok spoločenstva, ktorí si už predtým zaregistrovali v členskom štáte EÚ rovnakú známku, ktorej sa majiteľ vzdal alebo zanikla. Projekt ako súčasť Kooperačného fondu OHIMu zahŕňa vytvorenie spojení medzi údajmi v národných databázach a v databázach spoločenstva a sprístupnenie informácií online.

Dátum článku: 20.11.2012

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky