Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Slovensko/Slovinsko

Slovensko/Slovinsko

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR Mgr. Ľuboš Knoth bol 3. júna pozvaný ako lektor na seminár Európskeho patentového úradu (EPU) v Ľubľane, ktorý sa týkal prvého celonárodného kolokvia o systéme jednotnej patentovej ochrany známy pod názvom Unitary Patent Package. Spolu s ním prednášali na rôzne témy Eugen Stohr (EPÚ), Kevin Mooney (Simmons and Simmons), Theon van Dijk (EPÚ) a Gordana Ristin (Vyšší súd v Ľubľane).

   Seminár Patentový balíček a očakávané benefity pre používateľov (The Patent Package and Expected benefits for Users) organizoval Európsky patentový úrad v spolupráci so Slovinským úradom duševného vlastníctva (SIPO). Zúčastnilo sa na ňom viac než 100 zástupcov biznisu, malého a stredného podnikania, sudcov, právnikov a tiež expertov v oblasti duševného vlastníctva. Počas prezentácie a v diskusii Ľ. Knoth poukázal na slovenské skúsenosti v oblasti patentového práva a jeho využívania.

   Deň predtým Ľ. Knoth navštívil Slovinský úrad duševného vlastníctva (SIPO). S jeho predstaviteľmi hovoril o možnostiach spolupráce medzi oboma úradmi a v rámci diskusného fóra so zamestnancami SIPO predstavil prácu a aktivity ÚPV SR. Zároveň vyjadril pripravenosť podeliť sa o skúsenosti so SIPO, ktoré by mohli slovinskému partnerovi pomôcť pri budovaní širšieho povedomia verejnosti o duševnom vlastníctve, ako aj v rámci medzinárodnej spolupráce.

Dátum článku: 4.6.2014

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky