Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Slovensko sa pripojilo k projektu OHIM-u – Spoločný nástroj pre informačné centrá (Common Call Centre Tool)

Slovensko sa stalo siedmym národným úradom, ktorý zaviedol Spoločný nástroj pre informačné centrá (Common Call Centre Tool). Pripojilo sa tak k štátom, ako je Belgicko, Cyprus, Grécko, Taliansko, Malta a Slovinsko, ktoré tento nástroj už používajú.
Ďalšie štyri štáty sú na implementáciu nástroja v roku 2014 už pripravené a záujem prejavili aj iné štáty. Spoločný nástroj pre informačné centrá (Common Call Centre Tool), ktorý je súčasťou Kooperačného fondu OHIM-u, poskytuje spoločnú vedomostnú databázu, ktorá obsahuje prispôsobené a právne overené odpovede na často kladené otázky (FAQ) týkajúce sa ochranných známok, dizajnov a ochranných známok a dizajnov Spoločenstva.
Znamená to, že Úrad priemyselného vlastníctva Slovenská republiky bude môcť zintenzívniť svoje podporné informačné aktivity a klienti Infocentra dostanú konzistentnú, profesionálnu a komplexnú informačnú podporu. Nástroj umožní rýchlejšiu a presnejšiu výmenu informácií.

Dátum článku: 30.5.2014

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky