Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Slovenské združenie pre značkové výrobky – nová etapa spolupráce

Dňa 7. septembra 2015 rokoval v Bratislave predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR Ľuboš Knoth s výkonným riaditeľom Slovenského združenia pre značkové výrobky (SZZV) Ľubomírom Tuchscherom. Cieľom stretnutia bolo obnoviť minulú spoluprácu oboch inštitúcií, ktorých oblasti aktivít a záujmu sa stretávajú vo viacerých bodoch: zvyšovanie povedomia o význame a rešpekte k duševnému vlastníctvu, slušnosť v podnikaní, ochrana pred falšovaním výrobkov a zneužívaním zavedených značiek a tiež uprednostňovanie samoregulácie pred legislatívnymi zásahmi. Ľ. Knoth upriamil pozornosť SZZV na dlhodobú a systematickú činnosť Medzirezortnej komisie pre koordináciu spolupráce v oblasti boja proti falšovania a autorského pirátstva (MRK). Ľ. Tuchscher prejavil záujem zúčastňovať sa na budúcich zasadnutiach MRK na základe pozvania predsedu MRK, pričom zdôraznil, že SZZV už aktívne spolupracuje s Finančným riaditeľstvom SR na informačnom projekte zameranom na cieľovú skupiny žiakov a študentov. Ľ. Knoth ocenil takéto snahy a informoval o súvisiacich projektoch, ktoré úrad plánuje v budúcnosti realizovať. Obaja partneri privítali užšiu spoluprácu, vzájomnú podporu a zdieľanie dôležitých informácii.

Dátum článku: 8.9.2015

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky