Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Slováci sú v nákupe falšovaného tovaru na popredných priečkach a navyše sa nebránia ani sťahovaniu nelegálneho online obsahu

„Napriek tomu, že 38 % Slovákov výslovne uprednostňuje originálny tovar pred falšovaným, až 11 % z nich si ho za posledný rok vedome kúpilo. Na porovnanie, európsky priemer sa pohybuje na čísle 5 %. Uvedené čísla nás radia na 3. miesto v nákupe falšovaného tovaru spomedzi krajín EÚ. Dokonca až 30 % Slovákov si myslí, že je prijateľné nelegálne sťahovať obsah z internetu,“ konštatuje predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR Matúš Medvec na základe celoeurópskej štúdie Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) vykonanej na vzorke viac než 25 000 respondentov.

„Na druhej strane, až 79 % Slovákov tvrdí, že rozumie pojmu duševné vlastníctvo. Pozitívom je aj fakt, že počet Slovákov ochotných platiť za legálny online obsah vzrástol z 20 na 25 %,“ dodáva predseda.

  • 79 % Slovákov tvrdí, že rozumie obsahu pojmu duševné vlastníctvo
  • 11 % Slovákov vedome kúpilo falšovaný tovar v období posledných 12 mesiacov
  • 38 % Slovákov uprednostní originálne tovary pred falzifikátmi
  • 13 % Slovákov pripustilo, že za posledný rok malo prístup k obsahu z nelegálnych zdrojov
  • 30 % Slovákov si myslí, že je prijateľné nelegálne získavať obsah z internetu
  • 25 % Slovákov platí za online obsah z legálnych zdrojov

Len 5 % Európanov tvrdí, že za posledných 12 mesiacov zámerne kúpili falšovaný tovar, pričom iba 8 % pripúšťa, že mali v rovnakom období prístup k online obsahu prostredníctvom nelegálnych zdrojov.

Závery vyplývajú z novej štúdie, ktorú zverejnil Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, ktorý vykonal prieskum o vnímaní duševného vlastníctva a postojoch k nemu na vzorke tvoriacej 25 636 obyvateľov Európskej únie.

79 % Slovákov podľa prieskumu rozumie obsahu pojmu duševné vlastníctvo, čo nás radí medzi krajiny s vysokým povedomím. Pred nami sa nachádza len deväť krajín s lepším subjektívnym chápaním obsahu tohto pojmu. Medzi ne patria Poľsko (91 %), Rakúsko (88 %), Grécko (86 %), Belgicko (86 %), Nemecko (86 %), Chorvátsko (85 %), Francúzsko (85 %), Luxembursko (81 %) a Litva (80 %).

Napriek vysokému povedomiu a chápaniu významu ochrany duševného vlastníctva až 11 % Slovákov vedome kúpilo falšovaný tovar v období posledných 12 mesiacov. Vysoké percento nás radí na tretie miesto v nákupe falšovaného tovaru, horšie sú na tom len Portugalsko (13 %) a Slovinsko (12 %). Zároveň až 30 % Slovákov považuje získanie nelegálneho obsahu z internetu za prijateľné riešenie v prípade, že nemá v rovnakom čase prístup k legálnemu obsahu.

42 % Európanov zaplatilo v posledných 12 mesiacoch za prístup, možnosť legálneho sťahovania a prehrávania obsahu chráneného autorskými právami, čo je nárast až o 17 % od poslednej štúdie realizovanej v roku 2017. Na Slovensku len 25 % opýtaných uvádza, že za minulý rok zaplatili za online obsah, čo je o 5 % viac ako v poslednom prieskume. Celkovo tri štvrtiny Európanov tvrdí, že kvalita legálneho online obsahu sa zlepšila, pričom 89 % uviedlo, že by uprednostnilo legálny prístup k obsahu, ak by bola cena primeraná.

Z prieskumu vyplývajú súvislosti medzi správaním spotrebiteľov k falšovaniu a pirátstvu. 30 % Európanov, ktorí úmyselne získali online pirátsky obsah, tiež kúpilo falšovaný tovar. V celej EÚ viac ako tretina opýtaných ľudí pripustila, že sa pýtajú, či produkt, ktorý si kúpili, je originálny alebo nie.


IP Perception study_full report EN (pdf, 1,17 MB)

IP Perception study_infographic (pdf, 0,2 MB)

Ilustrácia k článku

Dátum článku: 24.11.2020

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky