Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Školenie - VYHĽADÁVANIE V PATENTOVÝCH ONLINE SLUŽBÁCH

Stredisko patentových informácií PATLIB pôsobiace v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave pozýva všetkých záujemcov o patenty a patentové informácie na školenie, ktorého cieľom bude oboznámiť účastníkov so získavaním patentových informácií prostredníctvom bezplatných online služieb Európskeho patentového úradu, s možnosťami vyhľadávania v bezplatnej databáze Espacenet a v platenej databáze Derwent Innovations Index.

Školenie sa uskutoční 13. apríla 2011 v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave (Lamačská 8/A, Bratislava) o 10.00 hod v seminárnej miestnosti č. 236 (2. poschodie).

Program školenia:

    - Voľne prístupné online služby EPÚ: European Patent Register, Register Alert, Espacenet
    - Platená databáza Derwent Innovations Index

Školenie je vhodné pre študentov, pedagógov, pracovníkov vedy a výskumu, vynálezcov, zástupcov MSP a veľkých firiem, verejnosť. Účasť na školení je bezplatná. Predpokladaná dĺžka trvania 2 – 2,5 hodiny.

Prihláste sa na adrese: lubomir.kucka@cvtisr.sk

Školenie sa koná v rámci Kooperačného programu Európskeho patentového úradu zameraného na preorientovanie stredísk patentových informácií PATLIB.

Viac informácií na web stránke CVTI: http://www.cvtisr.sk

Dátum článku: 11.4.2011

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky