Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Školenie – Regionálne a národné patentové databázy – Nemecko, Ázia, USA

Stredisko patentových informácií PATLIB pôsobiace v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave pozýva všetkých záujemcov o patenty a patentové informácie na školenie, ktorého cieľom je predstaviť niektoré voľne prístupné národné patentové databázy USA, Nemecka, patentový informačný systém EAPATIS, portál SurFIP a oboznámiť s možnosťami vyhľadávania patentových dokumentov.

Školenie sa uskutoční 8. júna 2011 v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave (Lamačská 8/A, Bratislava) o 9.30 hod v seminárnej miestnosti č. 236 (2. poschodie).

Viac informácií o školení

Dátum článku: 7.6.2011

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky