Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Školenie – Patentové analýzy s vizualizáciou výsledkov, monitoring, prihlásenie patentu

Stredisko patentových informácií PATLIB pôsobiace v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave pozýva všetkých záujemcov o patenty a patentové informácie na školenie, ktorého cieľom je informovať o patentových štatistických analýzach a možnostiach vizualizácie vyhľadaných výsledkov podľa zvolených kritérií, o nástrojoch na poskytovanie patentového monitoringu a oboznámiť účastníkov s postupom prihlasovania patentu.

Školenie sa uskutoční 22. júna 2011 v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave (Lamačská 8/A, Bratislava) o 9.30 hod v seminárnej miestnosti č. 236 (2. poschodie).

Viac informácií o školení

Dátum článku: 17.6.2011

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky