Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Školenie a praktický tréning
AKO NÁJDEM TEN SPRÁVNY PATENT…

Školenie a praktický tréning - AKO NÁJDEM TEN SPRÁVNY PATENT…

Stredisko patentových informácií PATLIB pôsobiace v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave pozýva všetkých záujemcov o patenty a patentové informácie na školenie zamerané na poskytnutie stručných teoretických informácií a praktické vyhľadávanie jednotlivých predmetov priemyselného vlastníctva v slovenských a českých databázach.

Školenie sa uskutoční 30. marca 2011 v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave (Lamačská 8/A, Bratislava) o 10.00 hod v seminárnej miestnosti č. 236 (2. poschodie).

Prednášajúci: PhDr. Ľubomír Kucka, Mgr. Oľga Števková

Program školenia:
- Patenty a patentová rešerš
- Druhy patentových rešerší
- Medzinárodné patentové triedenie
- Národné databázy ÚPV SR a ÚPV ČR

Školenie je vhodné pre študentov, pedagógov, pracovníkov vedy a výskumu, vynálezcov, zástupcov MSP a veľkých firiem, verejnosť. Účasť na školení je bezplatná. Predpokladaná dĺžka trvania 2 – 2,5 hodiny.

Prihláste sa na adrese: lubomir.kucka@cvtisr.sk

Školenie sa koná v rámci Kooperačného programu Európskeho patentového úradu zameraného na preorientovanie stredísk patentových informácií PATLIB.

Viac informácií na web stránke CVTI: http://www.cvtisr.sk

Dátum článku: 28.3.2011

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky