Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Seminár Vyučovanie duševného vlastníctva na univerzitách

Dňa 15. júna 2017 sa konala v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave konferencia týkajúca sa Vyučovania duševného vlastníctva na univerzitách určená zástupcom akademickej obce, doktorandom, študentom a všetkým, ktorí majú záujem o problematiku duševného vlastníctva, za účasti slovenských a zahraničných lektorov pod záštitou Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO), Úradu priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) a Centra vedecko-technických informácií (CVTI SR).

Seminár bol zameraný na úlohu duševného vlastníctva pri podpore inovácií a kreativity, vyučovanie duševného vlastníctva na univerzitách a stratégie vytvárania učebných plánov, osnov a materiálov pre vyučovanie duševného vlastníctva.

Po skončení seminára sa konal workshop k vytváranej Národnej stratégii v oblasti duševného vlastníctva, ktorý sa tiež týkal vyučovania duševného vlastníctva.

Záznam z konania seminára môžete sledovať cez nasledovné odkazy:

Fotogaléria k článku:

Fotogaléria k článku

Fotogaléria k článku

Fotogaléria k článku

Dátum článku: 21.6.2017

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky