Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Seminár - Ochrana práv duševného vlastníctva so zameraním na ochranné známky, označenia pôvodu výrobkov, zemepisné označenia výrobkov

Stredisko patentových informácií PATLIB pôsobiace v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave pozýva všetkých záujemcov o problematiku ochranných známok, označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení výrobkov na seminár, ktorý sa uskutoční 25. apríla 2012 v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave (Lamačská cesta 8/A, Bratislava) o 9.30 hod v konferenčnej miestnosti č. 235 na 2. poschodí.

Viac informácií o seminári

Dátum článku: 18.4.2012

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky