Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Seminár k 10. výročiu PATLIB centier na Slovensku

Úrad priemyselného vlastníctva SR organizuje pri príležitosti 10. výročia vzniku PATLIB centier v Slovenskej republike slávnostný seminár. Seminár sa uskutoční 5. decembra 2013 v kongresovej sále ÚPV SR a je určený pracovníkom stredísk patentových informácií a kontaktných a informačných miest úradu. Na stretnutí budú predstavené činnosti, produkty a služby jednotlivých PATLIB centier, produkty a služby PATLIB centra pôsobiaceho v ÚPV SR a tiež projekty spolupráce úradu s európskymi a medzinárodnými inštitúciami. 

    Účastníci seminára budú mať možnosť oboznámiť sa s aktivitami Európskeho patentového úradu zameranými na podporu PATLIB centier, súčasťou programu bude aj načrtnutie aktuálnych trendov v poskytovaní patentových informácií a možností rozšírenia spolupráce s partnermi úradu, ktorými sú okrem PATLIB centier aj kontaktné a informačné miesta úradu a informačno-poradenské miesta úradu pre inovácie (innoinfo).

Program seminára

Dátum článku: 11.11.2013

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky