Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Seminár a workshop: Právo duševného vlastníctva v audiovízii

Ide o prvé zo série podujatí špecificky zameraných na otázky duševného vlastníctva v televízii a vo filme. Po teoretických prednáškach bude nasledovať workshop, cieľom ktorého bude získať praktické zručnosti v zmluvnej praxi. Na podujatí vystúpi aj prednášajúci z Úradu priemyselného vlastníctva SR s príspevkom Používanie ochranných známok vo filme a tzv. product placement. Seminár a workshop sú sprievodnými akciami 16. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Bratislava.

Dátum: 10. november 2014

Miesto konania: Hotel Danube, Panorama, Rybné nám. 1, Bratislava

Podrobnejšie informácie nájdete:
http://www.ingeniumslovakia.sk/aktuality/139-pravo-dusevneho-vlastnictva-v-audiovizii-registracia-spustena

Dátum článku: 27.10.2014

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky