Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Ruská federácia novým členom Haagskej únie

S účinnosťou od 28. februára 2018 vstupuje v Ruskej federácii do platnosti Ženevský akt Haagskej dohody o medzinárodnom zápise priemyselných dizajnov. Ruská federácia uložila ratifikačné listiny 30. septembra 2017 a stala sa tak 53. zmluvnou stranou Ženevského aktu Haagskej dohody a 67. členom Haagskej únie. Podaním jednej medzinárodnej prihlášky prostredníctvom Haagskeho systému je možné získať ochranu dizajnu až v 82 krajinách. Pokračuje tak trend pristupovania ekonomicky najvýznamnejších štátov sveta do Haagskej únie, do ktorej vstúpili v roku 2015 USA a Japonsko a v roku 2014 Južná Kórea.  

Slovenskí prihlasovatelia môžu Haagsky systém pre medzinárodný zápis dizajnov, spravovaný Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO), využiť na základe členstva Slovenskej republiky v Európskej únii, ktorá je od roku 2008 zmluvnou stranou Ženevského aktu Haagskej dohody.

Viac informácií je dostupných na stránke WIPO.

Dátum článku: 9.3.2018

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky