Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Rozsah ochrany čiernobielych ochranných známok v rámci harmonizácie praxe úradov tvoriacich Európsku sieť ochranných známok a dizajnov

Úrady priemyselného vlastníctva v Európe a Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu sa v rámci svojho záväzku pokračovať vo vzájomnej spolupráci v kontexte Konvergentného programu prostredníctvom Európskej siete ochranných známok a dizajnov dohodli na spoločnom postupe, ktorý sa týka posudzovania rozsahu ochrany čiernobielych ochranných známok a ochranných známok v odtieňoch sivej. Konkrétne sa spoločný postup zaoberá otázkami práva prednosti, relatívnych dôvodov zamietnutia a skutočného používania. Zásady spoločného postupu sú podrobne vysvetlené v dokumente, ktorý je prílohou Spoločného oznámenia o spoločnom postupe v súvislosti s rozsahom ochrany čiernobielych ochranných známok. Sú výsledkom vyše dvojročného úsilia pracovnej skupiny a plne korešpondujú s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie.

V súvislosti so spoločným postupom je vhodné uviesť, že prax slovenského úradu sa nemení, s výnimkou posudzovania zhodnosti označení pri rozhodovaní o priznaní práva prednosti, kedy úrad bude akceptovať tzv. nepatrné rozdiely medzi označeniami. Zároveň sa zjednocujú kritériá zhodnosti na účely uplatňovania práva prednosti a posudzovania zhody označení podľa § 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Keďže dosah spoločného postupu na doterajšiu prax slovenského úradu je minimálny, úrad pristúpil k okamžitej implementácii spoločného postupu, tzn. spoločný postup nadobúda účinnosť v Slovenskej republike dňom 15.04.2014.

Podrobnejšie informácie o implementácii spoločného postupu sú obsiahnuté v Spoločnom oznámení (.pdf, 1,65 MB) o spoločnom postupe v súvislosti s rozsahom ochrany čiernobielych ochranných známok.

Často kladené otázky (.pdf, 1,6 MB)

Dátum článku: 15.4.2014

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky