Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Rokovanie delegácii krajín V4 s vedúcimi prestaviteľmi Japonského patentového úradu

Dňa 7. októbra 2015 sa v Ženeve uskutočnilo rokovanie delegácií krajín Vyšehradskej skupiny (V4) s vedúcimi predstaviteľmi Japonského patentového úradu (JPO) na čele s komisárom Hitoshi Itom. Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) reprezentoval predseda Ľuboš Knoth. Delegáciu Českej republiky viedol Josef Kratochvíl, predseda Úradu priemyselného vlastníctva ČR (ÚPV ČR), maďarskú delegáciu Miklós Bendzsel, predseda Maďarského úradu duševného vlastníctva (HIPO), a poľskú delegáciu viedla Alicja Adamczak, predsedníčka Poľského patentového úradu (UPRP).

V úvode stretnutia Ľ. Knoth , podobne aj predstavitelia ÚPV ČR, HIPO a UPRP, srdečne poďakovali JPO za vynikajúcu spoluprácu a jednoznačnú podporu Vyšehradského patentového inštitútu (VPI), ktorý bol len krátko predtým 6. októbra 2015 vymenovaný za medzinárodnú autoritu podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT)1 . Japonská delegácia zablahoželala k tomuto úspechu a privítala VPI v elitnej skupine medzinárodných autorít. Zároveň japonskí partneri ocenili poskytnutie aktuálnych informácií o úspešnom zavŕšení národných ratifikačných procesov, o ďalšom vývoji VPI a plánovanom zriadení Správnej rady VPI, ktorá vymenuje riaditeľa VPI. Ten bude následne reprezentovať VPI aj vo vzťahu k zahraničným partnerom.

Hlavnými témami stretnutia bolo pokračovanie spolupráce v ďalšom období a tiež možnosti využívania databázy WIPO CASE2 s prístupom do rešeršnej a prieskumovej dokumentácie zúčastnených patentových úradov. JPO už začal poskytovať údaje (datované od roku 1990) a v tejto súvislosti odporučil partnerom zvážiť aj účasť VPI v tejto novej globálnej databáze.

JPO osobitne ocenil ambíciu VPI prioritne a systematicky zabezpečovať vysokú a udržateľnú kvalitu patentových služieb, kde zúčastnené strany vidia značný priestor na ďalšiu spoluprácu, a to aj v rámci pravidelných stretnutí medzinárodných autorít; najbližšie sa uskutoční v januári 2016 v Čile. Partneri sa zhodli, že konkrétne aktivity budú zachytené v programe spolupráce. JPO poukázal na význam JETRO (Japan External Trade Organisation3), ktorej európska pobočka v nemeckom Düsseldorfe je k dispozícii na rozvíjanie užšej a efektívnej spolupráce.

Fotografia zo stretnutia:

Fotografia zo stretnutia


1 Tlačová správa zo 6. októbra 2015.
2 http://www.wipo.int/case/en/
3 JETRO (Japan External Trade Organisation) je japonská vládna organizácia zameraná na rozvoj obchodu a investícií. Jej cieľom je rozvíjať obchodné vzťahy. Má pobočky na celom svete, v Európe je ich 16.

Dátum článku: 9.10.2015

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky