Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Relatívne dôvody zamietnutia - pravdepodobnosť zámeny

Vplyv prvkov, ktoré nemajú žiadnu alebo majú nízku rozlišovaciu spôsobilosť na posúdenie pravdepodobnosti zámeny označení

Úrady pre ochranné známky v Európskej únii sa v rámci svojho záväzku pokračovať vo vzájomnej spolupráci v rámci konvergentného programu prostredníctvom Európskej siete ochranných známok a dizajnov dohodli na spoločnom postupe pri hodnotení pravdepodobnosti zámeny (relatívne dôvody), ak spoločné prvky sporných označení nemajú žiadnu alebo majú nízku rozlišovaciu spôsobilosť. Spoločný postup sa zverejňuje prostredníctvom spoločného oznámenia s cieľom ďalej zvýšiť transparentnosť, právnu istotu a predvídateľnosť, čo je v záujme tak prieskumových pracovníkov, ako aj používateľov. So spoločným oznámením je zároveň zverejnená príloha, ktorá obsahuje podrobnejšie opísané zásady spoločného postupu.

Deň zverejnenia spoločného oznámenia, 2. október 2014, je rovnaký pre všetky zúčastnené úrady. Deň implementácie spoločného postupu v Slovenskej republike je 3. november 2014.

Kompletný text spoločného oznámenia je obsiahnutý v PDF súbore Spoločné oznámenie o spoločnom postupe – relatívne dôvody zamietnutia – pravdepodobnosť zámeny (vplyv prvkov, ktoré nemajú žiadnu alebo majú nízku rozlišovaciu spôsobilosť).

Dátum článku: 1.10.2014

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky