Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Ratifikácia Dohody o Vyšehradskom patentovom inštitúte – symbolické zavŕšenie predsedníctva SR vo Vyšehradskej skupine

Dňa 30. júna tohto roka Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s Dohodou o Vyšehradskom patentovom inštitúte a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má v zmysle Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi. Po uvedení novovymenovaným ministrom hospodárstva Vazilom Hudákom získala Dohoda o Vyšehradskom patentovom inštitúte širokú podporu naprieč celým politickým spektrom.

LOGO VPIDohodu o Vyšehradskom patentovom inštitúte podpísali 26. februára 2015 v Bratislave Ľuboš Knoth, predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR, Josef Kratochvíl, predseda Úradu priemyselného vlastníctva ČR, Miklós Bendzsel, predseda Maďarského úradu duševného vlastníctva, a Alicja Adamczaková, predsedníčka Poľského patentového úradu. Stalo sa tak za účasti podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka a zástupcov viacerých veľvyslanectiev.

Štvorstranná Dohoda o Vyšehradskom patentovom inštitúte je výsledkom niekoľkoročného úsilia patentových a známkových úradov Vyšehradskej skupiny (V4). Znamená podporu inovácií a kreativity, ekonomického rastu a konkurencieschopnosti v regióne strednej a východnej Európy. Prihlasovatelia z krajín V4 budú môcť jednoduchšie a lacnejšie chrániť svoje inovácie, predpokladá sa, že poplatky spojené s podaním medzinárodnej prihlášky klesnú.

VPI bude plniť funkciu orgánu pre medzinárodnú rešerš (ISA) a medzinárodný predbežný prieskum (IPEA) podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT) 1,2 , ktorá umožňuje získať medzinárodnú ochranu na vynálezy a technické riešenia. V súčasnosti funguje vo svete len 18 inštitúcií tohto typu, z toho len 6 v Európe. Zaradením sa do tohto elitného klubu bude môcť Vyšehradský patentový inštitút – a jeho prostredníctvom aj Úrad priemyselného vlastníctva SR – poskytovať patentové služby v najvyššej kvalite. Pôjde tak o významný medzinárodný záväzok Slovenskej republiky a ostatných krajín V4, ktorý však môže byť pozitívnym impulzom pre dlhodobý rozvoj samotného Úradu priemyselného vlastníctva SR, ako aj ostatných zúčastnených patentových a známkových úradov V4.
VPI pritom vhodne využije súčasné kapacity národných patentových úradov. Pre prihlasovateľov z krajín V4 – Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska, zaistí VPI vykonanie medzinárodnej rešerše a získanie predbežného názoru na možnosť získať patent na ich vynález.

Veľkou výhodou pre prihlasovateľov bude možnosť komunikácie v ich materinskom jazyku. Predpokladá sa zníženie nákladov spojených s poplatkami za PCT prihlášku o 25 % pre firmy a o 37 % pre fyzické osoby, čo by na druhej strane malo prispieť k zvýšeniu počtu podaných medzinárodných prihlášok z krajín V4. Malé a stredné podniky, univerzity alebo výskumné organizácie z regiónu budú môcť efektívnejšie využívať systém medzinárodného prihlasovania vynálezov a technických riešení podľa Zmluvy o patentovej spolupráci. Uľahčí im to prístup k tomuto systému a následnému udeleniu patentu (alebo inému druhu ochrany vynálezov a technických riešení podľa národnej legislatívy príslušného členského štátu) vo viacerých krajinách.

Ratifikáciou Dohody o Vyšehradskom patentovom inštitúte sa naplnil program predsedníctva Slovenskej republiky vo Vyšehradskej skupine (júl 2014 – jún 2015) v oblasti priemyselno-právnej ochrany3. Po Maďarsku, ktoré ratifikovalo Dohodu o Vyšehradskom patentovom inštitúte už 27. mája 2015, je Slovenská republika druhým zmluvným štátom s ukončeným ratifikačným procesom. Významne tak prispela k realizácii spoločného vyhlásenia premiérov krajín V44 z 19. júna 2015, v zmysle ktorého by mali byť ratifikácie ukončené ešte pred vymenovaním Vyšehradského patentového inštitútu za medzinárodnú autoritu Zhromaždením Medzinárodnej únie pre patentovú spoluprácu v rámci Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO), ktoré sa očakáva v októbri 20155. Následne by Vyšehradský patentový inštitút mohol začať poskytovať svoje služby verejnosti od júla 2016.


1 Zmluva o patentovej spolupráci hrá kľúčovú úlohu pri získavaní patentovej ochrany v zahraničí, najmä vtedy, ak sa takáto ochrana požaduje súčasne vo viacerých štátoch. Podanie jednej medzinárodnej prihlášky namiesto viacerých individuálnych národných alebo regionálnych patentových prihlášok zaistí právo prednosti a možnosť žiadať o patentovú ochranu (alebo o iný druh ochrany na vynálezy a technické riešenia podľa národnej legislatívy príslušného členského štátu) vo všetkých 148 zmluvných štátoch PCT.
2 Pozri dohody WIPO o ISA a IPEA http://www.wipo.int/pct/en/access/isa_ipea_agreements.html.
Pozri program V4 predsedníctva SR „Dynamický Vyšehrad"; časť 3.2.1. http://www.visegradgroup.eu/documents/presidency-programs/20142015-slovak
Pozri spoločné vyhlásenie premiérov http://www.visegradgroup.eu/calendar/2015/joint-statement-of-the
Pozri http://www.wipo.int/about-wipo/en/assemblies/2015/a_55/
Slovenské predsedníctvo - Dinamic Visegrad

Dátum článku: 30.6.2015

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky