Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Prvý návrh Pravidiel týkajúcich sa jednotnej patentovej ochrany

Dňa 20. marca 2013 25 členských štátov Európskej únie v súlade s čl. 9 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1257/2012 zo 17. decembra 2012, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej patentovej ochrany založilo užší výbor Správnej rady Európskej patentovej organizácie.

Užší výbor má, okrem iného, riadiť a vykonávať dohľad nad činnosťami súvisiacimi s administráciou európskych patentov s jednotným účinkom, ktorých vykonávaním bol v súlade s čl. 9 ods. 1 nariadenia č. 1257/2012 poverený Európsky patentový úrad. Užší výbor na svojom treťom zasadnutí, ktoré sa konalo v dňoch 25. a 26. júna 2013 v Mníchove, prerokoval prvý návrh pravidiel upravujúcich vykonávanie týchto činností.

Návrh Pravidiel týkajúcich sa jednotnej patentovej ochrany je dostupný v troch jazykoch - angličtine, francúzštine a nemčine. Svoje prípadné pripomienky k návrhu pravidiel môžete posielať Úradu priemyselného vlastníctva SR v lehote do 6. septembra 2013 na e-mailovú adresu podatelna@indprop.gov.sk.

Dátum článku: 25.7.2013

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky