Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Projekt prieskumu spokojnosti používateľov

Úrad priemyselného vlastníctva SR sa ako ďalší úrad v rámci EÚ zapojil do implementácie projektu Fondu spolupráce Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) týkajúceho sa prieskumu spokojnosti používateľov európskej siete pre ochranné známky a dizajny.

Projekt, na ktorom sa zúčastnili dvaja zástupcovia OHIMu a zástupcovia viacerých odborov úradu, bol predstavený a implementovaný počas workshopu 11.10. 2013. Workshop pozostával z metodologickej časti týkajúcej sa zostavenia dotazníka a následne bol prezentovaný nástroj LimeSurvey, určený na vytvorenie otázok a vyhodnotenie odpovedí. Tento nástroj môže byť použitý na vytvorenie rôznych dotazníkov v organizácii.

Projekt bol vytvorený na podporu harmonizácie duševného vlastníctva v Európe. Prieskumy sú príležitosťou na zistenie, ako by úrad mohol skvalitniť svoju prácu, a sú jedinečným spôsobom na oslovenie spokojných aj nespokojných zákazníkov. Odporúča sa vykonať aspoň jeden všeobecný prieskum spokojnosti zákazníkov ročne alebo každý druhý rok. Všeobecný prieskum sa môže doplniť jednorazovými prieskumami, napríklad prieskumom v reálnom čase alebo interaktívnymi prieskumami, v ktorých sa úrad opýta svojich zákazníkov na názor hneď potom, čo im poskytne službu.

Cieľom prieskumu by vždy malo byť zlepšenie činnosti úradu a stanovenie opatrení vyplývajúcich z jeho výsledkov.

Fotografia k článku

Dátum článku: 17.10.2013

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky