Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Pripomienkovanie cestovnej mapy Akčného plánu duševného vlastníctva

Ilustračný obrázok k článku

Teraz potrebuje Európska komisia počuť váš názor!

Na jeseň 2020 plánuje Komisia zverejniť Akčný plán duševného vlastníctva. Cestovná mapa je pred jeho prijatím otvorená na pripomienky počas piatich týždňov (10. 7. – 14. 8. 2020). Vaše postoje a názory sa budú akceptovať pri rozvíjaní a dolaďovaní tejto iniciatívy. Komisia následne zhrnie získané vstupy v súhrnnej správe, v ktorej uvedie, ako sa vstup vezme do úvahy, a ak je uplatniteľný, prečo niektorý návrh nemožno prijať. Prijatá spätná väzba sa zverejní na stránke Komisie.


Sumár iniciatívy

EÚ s cieľom prevziať vedenie v kľúčových priemyselných oblastiach, zvyšovať svoju odolnosť v časoch pandémie a súčasne podporovať ekologickejšie a digitálnejšie hospodárstvo potrebuje efektívnu ochranu a správu duševného vlastníctva. Zámerom navrhovaného akčného plánu je najmä (i) aktualizácia systému duševného vlastníctva, (ii) podpora inteligentného využívania tohto systému, (iii) zabezpečenie účinnejšieho presadzovania práv a (iv) podpora rovnakých podmienok na celosvetovej úrovni.

Napíšte vaše postoje a pripomienky ! Roadmap je otvorená do 14. 8. 2020.

Dátum článku: 24.7.2020

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky