Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Priority v oblasti duševného vlastníctva počas nemeckého predsedníctva v Rade EÚ

Nemecko prevzalo predsedníctvo v Rade EÚ. Aké témy z oblasti duševného vlastníctva sú aktuálnymi prioritami?

  • Posilnený systém duševného vlastníctva na prekonanie krízy. Silný a vyvážený systém duševného vlastníctva nám pomôže prekonať aktuálnu hospodársku krízu spôsobenú pandémiou. Duševné vlastníctvo je stimulom rozvoja vakcín a hnacou silou rozvoja inovácií a ekonomickej prosperity. Predsedníctvo si dáva za cieľ implementovať Akčný plán duševného vlastníctva po jeho finalizácii Komisiou v poslednom kvartáli tohto roka.
  • Dodatkové ochranné osvedčenia. Táto priorita je zameraná na návrh zmeny nariadenia s cieľom zjednotiť postupy udeľovania dodatkových ochranných osvedčení.
  • V oblasti biopantentov sa predsedníctvo zapojí do dialógu s Komisiou, členskými štátmi a Európskym patentovým úradom v nadväznosti na nedávne rozhodnutie Veľkého sťažnostného senátu (G 3/19) v otázke patentovateľnosti rastlín získaných v zásade biologickými postupmi. Podľa príslušného rozhodnutia sú rastliny, ale aj zvieratá získané výlučne biologickými postupmi nepatentovateľné.
  • Reforma komunitárneho systému ochrany dizajnov. Predsedníctvo plánuje iniciovať práce v Rade týkajúce sa reformy systému ochrany dizajnov EÚ. Rokovania budú vychádzať z hodnotení a nedávnych konzultácií so zainteresovanými stranami, ktoré uskutočnila Komisia. Diskusia sa bude zameriavať okrem iného aj na technický vývoj a s tým súvisiace otvorenie dizajnového práva novým technológiám.
  • Revízia smernice o databázach v kontexte dátovej ekonomiky a zdieľania dát.
  • Boj s online pirátstvom. Jedným z cieľov predsedníctva je diskusia o ďalších možnostiach zlepšovania boja s falšovaným tovarom ponúkaným v online prostredí.
  • Dátová ekonomika, umelá inteligencia a práva duševného vlastníctva sú témy videokonferencie, ktorá sa uskutoční pod nemeckým predsedníctvom 08. 09. 2020.

FOTO:

Ilustračný obrázok k článku

Dátum článku: 24.7.2020

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky