Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Prešporský podnikateľ aj o duševnom vlastníctve

Predsedu Úradu priemyselného vlastníctva SR Ľuboša Knotha dnes navštívil riaditeľ Bratislavskej regionálnej komory SOPK Juraj Majtán a jeho zástupca Miroslav Zimek.
    Obe strany hovorili o ďalších možnostiach vzájomnej spolupráce (BRK SOPK je jedným z informačno-poradenských miest ÚPV SR pre inovácie – innoinfo). Dohodli sa na spoločnom postupe oslovovania podnikateľskej verejnosti, napríklad prostredníctvom výstav a tematických prednášok zameraných na problematiku duševného vlastníctva a jeho ochranu. V tejto súvislosti pripraví ÚPV SR aj sériu informatívnych článkov, ktoré budú publikované v mesačníku BRK SOPK Prešporský podnikateľ.

Ľ. Knoth informoval hostí o aktivitách ÚPV SR v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR určených podnikateľom a mládeži.

ÚPV SR a BRK SOPK uvažujú o spolupráci aj na niektorých projektoch finančne podporených Európskou úniou.

Dátum článku: 6.11.2013

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky