Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Prekvapivý dopad pandémie na duševné vlastníctvo

Banská Bystrica 28. januára 2021

V roku 2020 prešiel celý svet jednou z najväčších kríz za posledné storočie. Dôvodom celosvetového hospodárskeho poklesu je pandémia Covid-19. Na začiatku roka je preto namieste otázka, ako sa prejavil prepad ekonomiky na duševnom vlastníctve a jeho ochrane.

„Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej len ÚPV SR) konštatuje, že duševné vlastníctvo patrí medzi odvetvia, ktorých sa kríza dotkla len minimálne. Počet patentových prihlášok sa síce medziročne znížil o 3,8 %, ale zároveň výrazne stúpol až o 20 % počet prihlášok úžitkových vzorov, ktoré sú považované za „malé“ patenty a je nimi možné chrániť technické riešenie pri nižších nákladoch a kratšej dobe zápisu. Mnohé z vynálezov reagovali aj na vylepšenia v boji proti aktuálnej pandémii. Veľmi pozitívnou správou je, že bolo podaných takmer 3 000 prihlášok ochranných známok, čo predstavuje o 4 % viac než v roku 2019. Prekvapivo, najväčší nárast vyše 35 % v porovnaní s minulým rokom úrad evidoval pri prihláškach dizajnov. Na porovnanie, medzi rokmi 2008 až 2009, počas poslednej veľkej ekonomickej krízy, úrad zaznamenal enormný prepad prihlášok – 30 % pri patentoch a 25 % pri ochranných známkach,“ konštatuje predseda ÚPV SR Matúš Medvec.

Prehľad podaných prihlášok v ÚPV SR v rokoch 2019 a 2020:

Ilustračné obrázky

Pozitívne výsledky v počte podaných prihlášok kopírujú celosvetový trend, napr. v európskom meradle Úrad duševného vlastníctva EÚ (EUIPO) evidoval v roku 2020 vyše 10 % nárast prihlášok ochranných známok poháňaný predovšetkým čínskymi prihlasovateľmi, ktorí po prvýkrát prekonali dominanciu prihlasovateľov z Nemecka. V prvej pätici najväčších prihlasovateľov nasledujú USA, Taliansko a napriek brexitu Spojené kráľovstvo. Zaujímavosťou je, že slovenskí prihlasovatelia si vo väčšej miere chránili svoje označenia v EÚ. Kým v roku 2019 podali v EUIPO 470 prihlášok, v roku 2020 tento počet stúpol na 497, čo predstavuje nárast o 5,7 %.

„Trendy sa vyvíjajú pozitívne, a preto je namieste otázka, čo je dôvodom toho, že sa kríza neprejavila na nižšom počte prihlášok. Predovšetkým, pandémia urýchlila vývoj nových technológií a zrýchlila digitalizáciu každodenného života. Duševné vlastníctvo je úzko späté s novými technológiami, inováciami a digitalizáciou, preto jeho význam ešte viac porastie v ére po prekonaní Covid-19,“ uvádza Matúš Medvec.

Najväčší podiel prihlášok ochranných známok podaných ÚPV SR, takmer 82 % zo všetkých podaní, prichádza od domácich firiem a podnikateľov. Každá desiata prihláška pochádzala v minulom roku z Českej republiky (10 %) a svoje obchodné záujmy na Slovensku si chránia aj podnikateľské subjekty zo Švajčiarska (1 %), Cypru (1 %), USA (1 %), Nemecka (0,9 %) a Južnej Kórey (0,8 %).

Mgr. Matúš Medvec, MBA

predseda ÚPV SR

Príloha: Prekvapivy_dopad_pandemie-TS.pdf (.pdf, 280 kB)

Kontakt pre médiá: Erika Presperínová, +421/905 529 310, erika.presperinova@indprop.gov.sk

Dátum článku: 29.1.2021

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky