Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Predsedníctvo Vyšehradského patentového inštitútu prevzal od 1.1.2021 Úrad priemyselného vlastníctva SR

Banská Bystrica 11. januára 2021

Predsedníctvo Vyšehradského patentového inštitútu (ďalej len VPI) prevzala od 1. 1. 2021 Slovenská republika reprezentovaná ÚPV SR pod vedením predsedu Matúša Medveca.

Hlavnou úlohou predsedníctva je vedenie rokovaní Správnej rady VPI ako hlavného riadiaceho orgánu.

Najdôležitejším poslaním VPI je ponúknuť používateľom patentového systému výhodnú a efektívnu možnosť získať patentovú ochranu v zahraničí a uľahčiť im prístup k PCT systémom, t. j. k prihláseniu vynálezu do zahraničia prostredníctvom medzinárodnej prihlášky PCT.

VPI je orgán pre medzinárodnú rešerš (ISA) a orgán pre medzinárodný predbežný prieskum (IPEA) podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT), ktorú spravuje Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO). Činnosť vykonáva od 1. júla 2016.

„Jednoznačnou výhodou je získanie patentovej ochrany vo viacerých krajinách za kratší čas a za nižšie náklady, čo pomáha najmä malým a stredným podnikom,“ konštatuje predseda ÚPV SR Matúš Medvec.

Dohodu o VPI uzatvorili Česko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko (V4) v roku 2015. Ako zaujímavosť môžeme uviesť, že sa stalo prvýkrát v histórii, že parlamenty krajín V4, so súhlasom tak koalície, ako aj opozície, jednoznačne schválili spoločný návrh. Podobnú formu spolupráce majú len v nordických krajinách.

„Činnosti VPI ako ISA a IPEA vykonávajú národné patentové úrady zmluvných štátov VPI. Substantívnu prácu VPI realizujú patentové úrady zmluvných štátov. Pri vykonávaní rešerší a prieskumu využíva VPI odborné znalosti viac ako 180 skúsených patentových expertov. VPI je súčasťou siete európskych ISA/IPEA. Patentoví experti sú pravidelne školení s cieľom poskytnúť rýchly a vysokokvalitný výsledok v súlade s harmonizovanými postupmi Európskeho patentového úradu vo všetkých technologických oblastiach. Výhodou pre prihlasovateľov sú jednotné formálne požiadavky, medzinárodná rešerš, doplnková medzinárodná rešerš a správa o medzinárodnom predbežnom prieskume, ako aj centralizované medzinárodné zverejnenie,“ uvádza Matúš Medvec.

Mgr. Matúš Medvec, MBA
predseda ÚPV SR

Kontakt pre médiá: Erika Presperínová, +421/905 529 310, erika.presperinova@indprop.gov.sk

Dátum článku: 11.1.2021

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky