Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk k Výzve na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.o na "Riadenie projektu a publicita – Manažment údajov ÚPV SR"

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky oznamuje predĺženie lehoty na predkladanie ponúk k Výzve na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na "Riadenie projektu a publicita – Manažment údajov ÚPV SR" Lehota na zaslanie cenovej ponuky uplynie dńa 25.6.2021 o 13,00 hod.
Všetky ostatné informácie zostávajú v platnosti.

Bližšie informácie nájdete na podstránke so zverejnenou výzvou na predkladanie ponúk na "Riadenie projektu a publicita – Manažment údajov ÚPV SR".

Dátum článku: 16.6.2021

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky