Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Pracovné stretnutie so SKPZ

Dňa 13. septembra sa v Bratislave uskutočnilo prvé pracovné rokovanie predsedu ÚPV SR Ľuboša Knotha s predsedom Slovenskej komory patentových zástupcov (SKPZ) Vladimírom Neuschlom a predstavenstvom SKPZ.
   Stretnutie inicioval predseda ÚPV SR, aby informoval SKPZ o možnosti vzdelávania záujemcov o skúšky európskych patentových zástupcov (európske kvalifikačné skúšky – EQE). Ide o jeden z projektov Európskeho patentového úradu v rámci spolupráce s členskými krajinami Európskej patentovej organizácie s cieľom podporiť záujem o EQE.
   ÚPV SR spomínaný projekt (popri ďalších 9-tich) zaradil aj do návrhu budúcej bilaterálnej spolupráce s EPÚ.
   Podpora EQE pozostáva z možnosti odborného štúdia vrátane jazykového vzdelávania vo vybraných patentových kanceláriách členov Inštitútu profesionálnych zástupcov pred EPÚ (epi) a tiež získania finančných benefitov pri uchádzaní sa o kvalifikačnú skúšku a na jej prípravu.
   Slovenská republika patrí medzi krajiny, ktoré okrem patentových zástupcov, ktorí počas jedného roka odo dňa nadobudnutia účinnosti prístupu k Európskemu patentovému dohovoru (1. júl 2002) požiadali o zápis do zoznamu zástupcov, ktorý vedie EPÚ, a sú oprávnení zastupovať fyzické alebo právnické osoby v konaniach pred EPÚ (tzv. grandfathers; je ich 36), nemá ďalších európskych patentových zástupcov. Preto Ľ. Knoth požiadal predstavenstvo SKPZ o nomináciu kandidátov pre uvedený projekt. Predstavenstvo prisľúbilo spoluprácu v danej oblasti a mená nominantov bude konzultovať s ÚPV SR.

Dátum článku: 14.9.2012

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky